تفسیر قانون در حقوق انگلستان

تفسیر قانون فرایندی است که در آن، مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رویه قضائی عمدتا” عهده دار چنین جستجوئی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهائی که ساخت...

ادامه مطلب...

استفاده از روش های جایگزین حل و فصل...

این مقاله در دو فصل به بررسی شیوه های حل و فصل اختلافات جایگزین به ویژه میانجیگری می پردازد.
فصل اول ضمن معرفی شیوه های ADRتعریف آن ها و به ویژه میانجیگری می پردازد ,تاریخچه و موثر بودن میانجیگری, اه
...

ادامه مطلب...

دامپینگ (قیمت شکنی) در مقررات ایران...

یکی از رویه های تجاری غیر منصفانه که ناقض اصل تجارت منصفانه ی سازمان جهانی تجارت است دامپینگ یا قیمت شکنی است که ایران

ادامه مطلب...

کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقی بین ا...

تحولات جهانیِ چند دهه گذشته در عرصه تجارت بین الملل، موجبات حضور فعالتر اشخاص حقوقی را در این عرصه بیش از پیش فراهم نموده است. این موضوع فعالان تجاری را بر آن داشت

ادامه مطلب...

ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خا...

اخبار این روزها نشان از تقاضای بی سابقه سرمایه گذاران خارجی برای بخش های مختلف اقتصادی دارد. اما در این مسیر چالشها و موانع حقوقی اقتصادی و سیاسی  بی شمار است. از یک طرف قانون

ادامه مطلب...

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل ...

چکیده
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی م...

ادامه مطلب...

شرط مذاکره مجدد در قراردادهای تجاری...

قراردادهای طولانی مدت در عرصه تجارت بین الملل دائما در معرض اثرات ناشی از تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی و ……. هستند، به گونه ای که ممکن است پس از گذشت مدتی از ا...

ادامه مطلب...

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت ب...

ادامه مطلب...

برابری در ازدواج، حق مسکن و حقوق ما...

در ابتدا مفهوم ازدواج برابر را که توسط جریان های دفاع از حقوق زنان دنبال می شود را ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در خانواده می داند که ارتباط نزدیکی با برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای ب...

ادامه مطلب...