قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ ‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از: ‌الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌ کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خد...

ادامه مطلب...

به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوار...

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳: ‌ماده ۱- به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. ...

ادامه مطلب...

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده ۳- ماده (۷۰۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا...

ادامه مطلب...

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث ...

ادامه مطلب...

تغییر کاربری

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴: تبصره ۴ ماده ۲- احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در...

ادامه مطلب...

بازداشت غیرقانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: بازداشت غیرقانونی توسط مامورین: ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ...

ادامه مطلب...

سلب حقوق و آزادی های مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم – ه...

ادامه مطلب...

استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علا...

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:  ماده ۱۲۶- هرنظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علایم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود ...

ادامه مطلب...

تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و ت...

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:  ماده ۷۹- هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌ عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت&zwnj...

ادامه مطلب...

تمرد نسبت به مامورین دولت

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۰۷- هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است...

ادامه مطلب...

توقیف یا اخفای غیرقانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:ماده ۵۸۳- هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص ...

ادامه مطلب...

سوء استفاده از مقام و عدم اجرای اوا...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۷۶- چنان چه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای ...

ادامه مطلب...