جعل و استفاده از سند مجعول

قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵:  ماده ۵۲۳- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا ا...

ادامه مطلب...

پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶: ماده ٢- جرم پولشویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ار...

ادامه مطلب...

توهین و افترا

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۰۸- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی...

ادامه مطلب...

نشر اکاذیب

ماده ۶۹۷- هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر ج...

ادامه مطلب...

تهدید و اکراه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: اخذ سند یا نوشته به عنف ماده۶۶۸- هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که...

ادامه مطلب...

جاسوسی و جرایم وابسته به آن

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۰۱– هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن&...

ادامه مطلب...

محاربه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخ...

ادامه مطلب...

به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوار...

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳: ‌ماده ۱- به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. ...

ادامه مطلب...

فرار زندانیان قانونی و اخفای مقصرین...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:  فرار شخص زندانی:  ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای ف...

ادامه مطلب...

تظاهر و قدرت نمایی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۷- هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز ش...

ادامه مطلب...

همکاری با دول خارجی متخاصم

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۰۸- هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می&zwnj...

ادامه مطلب...

زمین خواری

مواد مرتبط:  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۹۰- هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار ...

ادامه مطلب...