تغییر کاربری

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴: تبصره ۴ ماده ۲- احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در...

ادامه مطلب...

بازداشت غیرقانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: بازداشت غیرقانونی توسط مامورین: ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ...

ادامه مطلب...

سلب حقوق و آزادی های مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم – ه...

ادامه مطلب...

استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علا...

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:  ماده ۱۲۶- هرنظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علایم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود ...

ادامه مطلب...

تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و ت...

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:  ماده ۷۹- هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌ عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت&zwnj...

ادامه مطلب...

تمرد نسبت به مامورین دولت

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۰۷- هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است...

ادامه مطلب...

توقیف یا اخفای غیرقانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:ماده ۵۸۳- هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص ...

ادامه مطلب...

سوء استفاده از مقام و عدم اجرای اوا...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۷۶- چنان چه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای ...

ادامه مطلب...

فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظا...

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: ماده ۸۰– هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه‌ متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و ی...

ادامه مطلب...

گزارش خلاف واقع نظامیان

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: ماده۸۷- هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت&...

ادامه مطلب...

اختلاس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: ‌ماده ۵- هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نها...

ادامه مطلب...

رشاء و ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: ماده ۳– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گ...

ادامه مطلب...