تعیین بازرس قانونی برای شرکت

ماده ۱۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۵۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه ...

ادامه مطلب...

صدور دستور موقت از هرگونه اقدام در ...

ماده ۱۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را د...

ادامه مطلب...

ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال ش...

مواد ۱۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل...

مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال&zwn...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل...

مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال&zwn...

ادامه مطلب...

صدور دستور موقت منع از هرگونه اقدام...

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد...

ادامه مطلب...

ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به ...

ماده ۴ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰: ‌ماده ۴ – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ به...

ادامه مطلب...

مبانی تحلیلی ابعاد قرارداد ارفاقی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکت های تجاری
چکیده:
قرارداد ارفاقی به عنوان یک راه حل حمایتی از اشخاص دارای بحران مالی است، این قرارداد می تواند در هر مرحله از زمان حدوث بحران ما...

ادامه مطلب...

پاورقی حقوقی بر شرکتهای تضامنی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکتهای تجاری
مقدمه: شرکت های تجاری به عنوان قوای محرکه اقتصادی در سطوح مختلف تجارت داخلی و تجارت بین الملل نقش بی بدیلی در تمرکز سرمایه های خرد و هد...

ادامه مطلب...