قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ به همراه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون نظارت بر رفتار قضات:

ادامه مطلب...

قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون...

ادامه مطلب...

قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه کتاب پنجم قانون مجازات (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب...

ادامه مطلب...