زندگی مستقل از والدین بعد از جدایی ...

اگرچه در عرف بسیاری از مناطق، زن بعد از جدایی از همسر با خانواده خود زندگی می کند، اما او این امکان را دارد که بعد از جدایی مستقل

ادامه مطلب...

مزاحمت در قالب خواستگاری

خواستگاری و اصرار به ازدواج به خودی خود جرم نمی باشد. اما اگر شخص در قالب خواستگاری مزاحمت ایجاد کند

ادامه مطلب...

نفرین کردن افراد

نفرین افراد جرم نمی باشد (مانند: الهی خیر نبینی) مگر اینکه نفرین مصداق جرایم تعریف شده ای همچون توهین یا تهدید یا نسبت دادن زنا یا

ادامه مطلب...

تهدید و اکراه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: اخذ سند یا نوشته به عنف ماده۶۶۸- هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که...

ادامه مطلب...

تهدید و اکراه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: اخذ سند یا نوشته به عنف ماده۶۶۸- هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که...

ادامه مطلب...

تظاهر و قدرت نمایی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۷- هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز ش...

ادامه مطلب...

تهدید و اکراه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: اخذ سند یا نوشته به عنف ماده۶۶۸- هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که...

ادامه مطلب...

تظاهر و قدرت نمایی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۷- هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز ش...

ادامه مطلب...

نحوه شکایت با استفاده از «اسکرین شا...

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسک...

ادامه مطلب...

نگاهی به جرم تهدید در قانون مجازات ...

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد. جرم تهدید از جمله جرایمی ...

ادامه مطلب...

چه مجازاتی در انتظار معاونان جرم اس...

تبعات قانونی برای افرادی که دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارند گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است. در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم...

ادامه مطلب...

بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم...

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود. اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحم...

ادامه مطلب...