ازدواج زن در حال عده یا عقدی و ازدو...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱- هر زنی که ...

ادامه مطلب...

ازدواج زن در حال عده یا عقدی و ازدو...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱- هر زنی که ...

ادامه مطلب...