وکیل خود را از همینجا جستجو و انتخاب نمایید...


 • الهام میدانی

  الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز-قبل ازهراقدام قضایی مشاوره بهترین کاراست ، تا راه اشتباه طی نشده و بهترین راه کار قانونی ارائه گردد.-الهام میدانی

  الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

  قبل ازهراقدام قضایی مشاوره بهترین کاراست ، تا...

  الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

  قبل ازهراقدام قضایی مشاوره بهترین کاراست ، تا راه اشتباه طی نشده و بهترین راه کار قانونی ارائه گردد.

  نمایش جزئیات
 • مسعود یوسفی

  مسعود یوسفی-وکیل پایه یک دادگستری -مسعود یوسفی

  مسعود یوسفی

  وکیل پایه یک دادگستری

  مسعود یوسفی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • دکتر عباسعلی اکبری

  خدمات وکالت و مشاوره به صورت تلفنی و حضوری-دکتری حقوق کیفری و عضو هیئت علمی دانشگاه دارای ۲۰ سال سابقه وکالت دادگستری-دکتر عباسعلی اکبری

  خدمات وکالت و مشاوره به صورت تلفنی و حضوری

  دکتری حقوق کیفری و عضو هیئت علمی دانشگاه دارا...

  خدمات وکالت و مشاوره به صورت تلفنی و حضوری

  دکتری حقوق کیفری و عضو هیئت علمی دانشگاه دارای ۲۰ سال سابقه وکالت دادگستری

  نمایش جزئیات
 • بابک پناهی

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است.-بابک پناهی

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است.

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است.

  نمایش جزئیات
 • سیده فاطمه جوادی سیدیان

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید-سیده فاطمه جوادی سیدیان

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید

  نمایش جزئیات
 • محمد طالبی

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-امور حقوقی را به ما حرفه ای ها بسپارید-محمد طالبی

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  امور حقوقی را به ما حرفه ای ها بسپارید

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  امور حقوقی را به ما حرفه ای ها بسپارید

  نمایش جزئیات
 • مسعود یوسفی سهزابی

  مشاوره و قبول وکالت -وکیل پایه یک دادگستری-مسعود یوسفی سهزابی

  مشاوره و قبول وکالت

  وکیل پایه یک دادگستری

  مشاوره و قبول وکالت

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • ناصر امامی فرد

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمایید -ناصر امامی فرد

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

  قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمایید

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

  قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمایید

  نمایش جزئیات
 • هاجر بلندنظر

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی-وکیل پایه یک دادگستری-هاجر بلندنظر

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • دکتر عباسعلی اکبری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-وکیل پایه یک دادگستری-دکتر عباسعلی اکبری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • محمدمهدی تقوی فردود

  مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، دیوان عدالت اداری-وکیل پایه یک دادگستری و مشاور قضایی-محمدمهدی تقوی فردود

  مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، دیوان عدالت اداری

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور قضایی

  مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، دیوان عدالت اداری

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور قضایی

  نمایش جزئیات
 • محمود شیخ زاده

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی -وکیل پایه یک دادگستری - عضو هیأت علمی دانشگاه -محمود شیخ زاده

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری - عضو هیأت علمی دانشگاه...

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری - عضو هیأت علمی دانشگاه

  نمایش جزئیات
 • مینا عبدل زاده مقدم

  بهترین وکیل کیفری کار تبریز-وکیل متخصص پرونده های کیفری-مینا عبدل زاده مقدم

  بهترین وکیل کیفری کار تبریز

  وکیل متخصص پرونده های کیفری

  بهترین وکیل کیفری کار تبریز

  وکیل متخصص پرونده های کیفری

  نمایش جزئیات
 • حسین سعادتی

  قبول وکالت و مشاوره -وکیل پایه یک دادگستری -حسین سعادتی

  قبول وکالت و مشاوره

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت و مشاوره

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • جعفر خانی شبلو

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-وکیل پایه یک دادگستری-جعفر خانی شبلو

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • اکبر هدائی

  قبول‌وکالت‌در‌کلیه‌دعاوی-امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید-اکبر هدائی

  قبول‌وکالت‌در‌کلیه‌دعاوی

  امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید

  قبول‌وکالت‌در‌کلیه‌دعاوی

  امور حقوقی را به حرفه ای ها بسپارید

  نمایش جزئیات
 • فخرالدین تقی زاده

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-وکیل پایه یک دادگستری-فخرالدین تقی زاده

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • ابوالفضل شهباز

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی-وکیل پایه یک دادگستری-ابوالفضل شهباز

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  قبول وکالت و مشاوره حقوقی

  وکیل پایه یک دادگستری

  نمایش جزئیات
 • کریم باقری

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی -وکیل دادگستری -کریم باقری

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی

  وکیل دادگستری

  قبول وکالت ومشاوره حقوقی

  وکیل دادگستری

  نمایش جزئیات
 • کریم باقری

  قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری وثبتی و خانواده وشهرداری ها -وکیل دادگستری -کریم باقری

  قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری وثبتی و خانواده وشهرداری ها

  وکیل دادگستری

  قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری وثبتی و خانواده وشهرداری ها

  وکیل دادگستری

  نمایش جزئیات

وکلای برتراستان

شهرستان

وکیل

موکل

آگهی های پر بازدید

آخرین قوانین و مطالب حقوقی

نرخ دیه سال 1401

نرخ دیه سال 1401 در ماه های عادی 600 میلیون تومان و در ماه های حرام ادامه مطلب...

تعمیرات ملک اجاره ای

تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل ملک یا تاسیسات اصلی ادامه مطلب...

وکالت بلاعزل پس از فوت

وکالت بلاعزل پس از فوت وکیل یا موکل باطل می شود. پس از خرید ادامه مطلب...

هزینه کردن زن در زندگی

هزینه کردن زن در زندگی طبق قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قص... ادامه مطلب...

مطالب بیشتر