نکات حقوقی آپارتمان نشینی

اجاره پارکینگ و انباری واحد آپارتمان به اشخاص خارج از ساکنین آپارتمان ممنوع است. اما اجاره به هریک از ساکنین آپارتمان امکان

ادامه مطلب...

تعویض رنگ خودرو

برای تعویض رنگ خودرو نمی توان به صورت مستقیم به صافکاری نقاشی مراجعه کرد. مالک خودرو یا نماینده قانونی او باید به همراه مدارک

ادامه مطلب...

تنبیه کودک

اگرچه امروزه روانشناسان معتقدند که تنبیه بدنی کودک به طور کلی برای تربیت او تاثیری ندارد و آثار مخربی نیز ممکن است بوجود آورد، اما طبق قانون

ادامه مطلب...

دیه عقل

زائل کردن عقل دیه کامل یک انسان

ادامه مطلب...

حقوق شهروندی (اساتید و دانشجویان)

طبق منشور حقوق شهروندی، جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و

ادامه مطلب...

ادرار کردن و انداختن آب دهان در معا...

اگرچه به طور مشخص برای اعمالی مانند ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی جرم تعریف نشده است، اما این اعمال طبق قوانین

ادامه مطلب...

تماشای فیلم های غیر اخلاقی

در قوانین برای تماشای فیلم های غیر اخلاقی جرمی تعریف نشده است. اما ارسال و انتشار این محتواهای غیر اخلاقی جرم

ادامه مطلب...

حقوق شهروندی (حق مشارکت در تعیین سر...

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند

ادامه مطلب...

سقط جنین حاصل از رابطه نامشروع

سقط جنین صرف نظر از اینکه حاصل رابطه مشروع یا نامشروع باشد، باید تابع شرایط قانونی باشد. در غیر این صورت

ادامه مطلب...

همجنسگرایی (لمس کردن و بوسیدن از رو...

طبق قانون، همجنسگرایی مردان و زنان در روابط جنسی که کامل نیست و روابطی که اندام های تناسلی آنان درگیر نیست مانند بوسیدن و لمس

ادامه مطلب...

معافیت سربازی در صورت ازدواج با بان...

در صورتی که مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بانوان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند، به مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار

ادامه مطلب...

معافیت سربازی در صورت ازدواج با بان...

در صورتی که مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بانوان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند، به مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار

ادامه مطلب...